bg_hp-mobile

פסיכותרפיה

טיפול זוגי

טיפול מיני

אנשים פונים לטיפול פרטני מסיבות רבות: על מנת להתמודד עם תחושות חרדה או דיכאון, לשנות דפוסים שליליים, להתמודד עם מעברי חיים או לשפר דימוי עצמי. זוגות פונים לטיפול זוגי או טיפול מיני עקב בעיות בתקשורת, בגידה, התמודדות עם בעיות פוריות, או בעיות בתפקוד מיני. הבעיות הללו עלולות להשפיע על יתר בני המשפחה ועל האוירה הרגשית בבית. אנו נוטים להימנע, לפחד, ואף ללמוד לחיות עם בעיות מסויימות, אך במחיר רגשי גבוה. 

פסיכותרפיה יכולה לעזור לאדם לשנות פרספקטיבה הנוגעת לבעיותיו, לגייס כוחות, וללמוד דרכי התמודדות חדשות. כך, בעיות שקודם נראה היה כי לא ניתן להתגבר עליהן, הופכות למניעי שינוי והתפתחות.

גישתי לטיפול היא הומניסטית ומעשית גם יחד: בעוד הטיפול צריך להיות מותאם למורכבות ולעומק כל אדם, הוא צריך גם להניב תוצאות מוחשיות. זאת ועוד, מעבר להקלה על תסמינים או פתרון בעיות ספציפיות, הטיפול הינו הזדמנות להבין את עצמך בצורה טובה יותר ולהגשים את מלוא הפוטנציאל הגלום בך.

קליניקה בנופית ובכרמיאל המשרתת את תושבי אזור חיפה, הקריות, העמקים ואזור הצפון